Formulár


2. Máte záujem o registračné sídlo? áno nie
3. Máte záujem o poštový servis? áno nie
4. Máte záujem o službu telefón-fax-email? fax  telefón email
5. Máte záujem o prenájom kancelárie na 1 deň?


6. Máte záujem o prenájom rokovacej miestnosti?


Vybavenie: flipchart projektor plátno internet občerstvenie
7. Máte záujem o služby Office facility? áno nie
8. Iné požiadavky?


ValidationCode