CENNÍK

Cenník služieb Office Domicil Center platný k 1.6.2009.
Naše služby je možné objednať na 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o rovnaké obdobie. Prvá platba - pri podpise zmluvy.
Platbu je možné vykonať v hotovosti alebo kartou. Platby na dlhšie ako pol ročné obdobie vopred sú cenovo zvýhodnené.

Ceny sú bez DPH

Jednorazový registračný poplatok

Pri zriadení ďalšej spoločnosti v
Office Domicile Center bez poplatku
10,00 €

Predplatené služby1

Registračné sídlo

Zriadenie emailového konta vasafirma@info.odc4you.com
v cene
mesačne
35,00 €

Korešpondenčná adresa

Služby ako Registračné sídlo
mesačne
35,00 €

Príjem a úschova pošty

Službu poskytujeme len spolu so službou Registračné sídlo alebo Korešpondenčná adresa. Mesačný limit prijatej pošty je 60 kusov. Pri prekročení mesačného limitu je každá obdržaná zásielka spoplatňovaná jednotlivo. V cene je započítaná notifikácia o obdržanej pošte na dennej báze. Notifikáciu obdrží klient na Email.
mesačne
5,00 €

Poštový servis

Službu je možné objednať len so službou Registračné sídlo alebo Korešpondenčná adresa. Mesačný limit prijatej pošty je 60 kusov. Po prekročení mesačného limitu je každá obdržaná zásielka spoplatňovananá jednotlivo. V cene je započítaná notifikácia o obdržanej pošte na dennej báze. Notifikáciu obdrží klient na Email. Mesačne sa klientovi vyúčtujú náklady - poštovné a obálky.
mesačne
13,50 €

Telefón - presmerovanie vlastného čísla

Pridelnie tel. čísla v cene. Klient hradí poplatky za uskutočnené hovory pri presmerovaní. Poplatky sú vyúčtované mesačne. Len so služnou Registračné sídlo.
mesačne
10,00 €

Vlastné faxové číslo - preposlanie faxu na email

Pridelenie fax. čísla v cene. Prijaté správy sú automaticky preposlané na e-mail. Službu poskytujeme len so službou Registračné sídlo. Cena zahŕňa prijate max. 25 kusov faxov mesačne. Pri prekročení mesačného limitu je každý obdržaný fax spoplatňovaný jednotlivo.Zmena v nastavenej konfigurácii sa spoplatňuje aktuálnym cenníkom poskytovateľa služieb.
mesačne
13,50 €

Vlastné faxové číslo - príjem a úschova faxov

Službu poskytujeme len so službou Registračné sídlo. Cena zahŕňa prijate max. 25 kusov faxov mesačne. Pri prekročení mesačného limitu je každý obdržaný fax spoplatňovaný jednotlivo
mesačne 17,00 €

1 Služby sa objednávajú minimálne na pol roka vopred a uhrádzajú pri podpise zmluvy v hotovosti.

Služby nad rámec predplatených služieb2

Mimoriadne doposlanie

Na žiadosť klienta mimo dojednanej frekvencie
1 zaslanie
17,00 €

Prijatie zásielky nad limit

kus
0,35 €

Otváranie zásielok, vrátane Doporučených zásielok do vlastných rúk

Otvorenie, naskenovanie a poslanie obsahu zásielky na kontaktný email alebo fax
kus do 5 strán
3,35 €

Prijatie faxu nad limit

kus
0,35 €

Doposielanie faxov v papierovej forme

kus do 5 strán
0,90 €

2 Vyúčtovanie na mesačnej báze

Jednorazové služby

Prenájom rokovacej miestnosti3

na vyžiadanie, miestnosť do 10 osôb v čase od 08,00 - 18,00, pri primeranej konzumácii sú káva, čaj a minerálky v cene. 1 Parkovacie miesto v cene
hodina
24,00 €

Administratívna podpora3

1 hodina /1 osoba
10,00 €

Tlač, scan, copy3

1 strana
0,10 €

Ostatné služby3

právne služby, účtovné služby, daňové poradenstvo, preklady a tlmočenie - na vyžiadanie

Vyrobenie a umiestnenie firemnej tabule v interiéri

rozmery tabule 25 x 18 cm
tabuľa
50,00 €

Zriadenie domény

jednorazovo
30,00 €

Správa domény

rok
30,00 €

3 - Vyúčtovanie po poskytnutí služby